Nová akcia

28.01.2012 20:34

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.